Kauza Vondra / Promopro: nasmlouváno 83 mil., zaplaceno 474 mil.

Zkom[»press«]oval: LS

Pro české předsednictví EU (1/2 2009) byla uzavřena smlouva s firmou ProMoPro na pronájem a obsluhu audio-vizuální techniky na pořádaných akcích za 83 mil. Kč. Firma zakázku dostala bez vyhlášení veřejné soutěže.

Úřadu vlády firma ProMoPro vyfakturovala (prý) částku 766 mil. Kč, zaplaceno bylo 473 mil. (jinde tvrdí 551 mil.) Kč.

Namočený je v tom Jan Novák, který ukazuje na Alexandra Vondru. Ten tvrdí, že o ničem nevědel a svou vinu odmítá a háže vinu zpět na Nováka.

Text článku nemusí být konečný, je pravděpodobné, že se v průběhu času jeho obsah změní...