O webu

Kompressor (někdy také compressor či kompresor):
shrnutí obsahu daného tématu v co nejkratší formě. Zcela vynechány podrobnosti, podstatné věci uvedeny v co „nejčistčím“ stavu.

Snahou tohoto webu bude v pár větách popsat kauzy, události či epizody celosvětového života naší hektické společnosti. Zda se zadaří je ve hvězdách.