ACTA (X)?

Zkom[»press«]oval: TheGen

ACTA je zkratka pro Obchodní dohodu proti padělání, která má vymezit mezinárodní rámec pro duševní vlastnictví. I když začala vznikat už v roce 2006, do povědomí vstoupila až kvůli wikileaks, kde se objevily dokumenty z vyjednávání. Letos v lednu ji podepsala i Evropská unie, takže pokud ji ratifikuje šest států začne platit i u nás.Po ratifikaci vznikne cosi jako WTO či OSN (pokud to bude mít stejnou odstrašující sílu, tak bych nechtěl být čínským padělatelem).
I když je hlavním argumentem příznivců možnost zakročit např. proti serverům nabízejícím ke stažení cokoliv si člověk zamane, největší průšvih je případné umožnění daleko důslednějších kontrol osobních elektronických zařízení, přičemž kontrolovaný nemusí být důvodně podezřelý – stačí se nelíbit celníkovi.
Proti dohodě se demonstruje napříč Evropou, odpůrcům je trnem v oku zejména způsob jejího projednávání či hrozba omezení svobody internetu. Jako velice sexy působí pro média zejména skupina Anonymous, které DDoSuje vybrané stránky, takže jsou mimo provoz často i na několik hodin.

Text článku nemusí být konečný, je pravděpodobné, že se v průběhu času jeho obsah změní...